Manifestul campaniei 1% pentru cultură

Blog apr. 4, 2018

 

Suntem cetățeni și organizații care cred că fundamentul unității europene este cultura. Ea ne leagă și se află la baza simțului nostru de apartenență la comunitatea europeană.

În opinia noastră, cultura joacă un rol crucial în susținerea valorilor europene comune, în susținerea înțelegerii reciproce între popoarele Europei și în promovarea unor societăți diverse și incluzive;

Suntem artiști, factori de decizie culturală, operatori culturali, studenți, cercetători și cetățeni care au convingerea fermă că pilonul unei societăți durabile este cultura;

Dorim să punem cultura în centrul dezbaterilor publice și al luării deciziilor. Cultura și arta sunt adânc înrădăcinate în societate și afectează o serie de domenii de activitate. Există dovezi solide privind impactul pozitiv al culturii asupra sănătății și bunăstării, coeziunii sociale și egalității, educației, promovării principiilor democratice, relațiilor externe, pe lângă progres și locuri de muncă, cercetare și inovare.

Cultura, ca temelie a unității europene și cheie pentru prosperitatea viitoare, are nevoie de un angajament financiar adecvat pentru a asigura durabilitatea proiectului european.

Guvernele naționale și factorii de decizie din UE iau în prezent decizii privind bugetul UE post 2020 care va influența următoarea fază de sprijin pentru cultură. Solicităm instituțiilor europene și statelor membre să recunoască valoarea adăugată a UE a investițiilor culturale și să o transpună în sprijin corespunzător în următorul buget al UE.

– Asigurați-vă că 1% din bugetul fiecărui domeniu al UE este alocat culturii.

– Dublați bugetul pentru cultură.

Un viitor european comun este posibil numai cu o finanțare substanțială și sustenabilă a culturii în toate domeniile de activitate, cât și în cadrul unui program cultural specific.

Afirmăm că o Uniune Europeană pe deplin democratică este un proiect cultural. Având în vedere tendințele polarizatoare din Europa, trebuie să consolidăm comunitatea Europeană și să respectăm diversitatea acesteia!

Susțineți campania noastră, semnați manifestul și răspândiți acest manifest!

Note:

1. Culture Action Europe (CAE) este prima resursă pentru o opinie informată și dezbateri despre politică artistică și culturală în Europa. CAE este cea mai mare organizație umbrelă și singura rețea care reprezintă toate subsectoarele culturale. CAE reprezintă 80.000 de voci din sectorul cultural prin intermediul celor 145 de membri din Europa.

2. Eurobarometrul din 2017 arată o importanță crescândă a culturii în percepția cetățenilor de a aparține unei comunități europene. Într-adevăr, cultura este considerată ca fiind cel mai important factor care contribuie la acest lucru, urmată de valori și istorie.

3. Există dovezi solide privind impactul pozitiv al culturii într-o serie de domenii de activitate ale UE, după cum reiese din revizuirea de impact a CAE „Valoarea și valorile culturii”.

4. Această campanie urmărește să influențeze următorul cadru financiar multianual (CFM), care va intra în vigoare după 2020 și care va modela bugetele anuale ale UE, acoperind de obicei 7 ani. Mai multe instituții UE sunt implicate în procesele de pregătire și negociere ale CFM. Propunerea de regulament privind CFM este redactată de Comisia Europeană. Consiliul European adoptă regulamentul privind CFM cu votul unanim, după obținerea aprobării Parlamentului European.