Despre

profil cultura in miscare

Creează Inspiră Dezbate


Viziune: Cultură în Mişcare îşi propune să devină o sursă de inspiraţie pentru comunitate, un promotor al progresului în domeniul cultural din România.

Misiune: Cultură în Mişcare urmăreşte completarea, îmbogăţirea, diversificarea şi dezvoltarea vieţii culturale din România prin identificarea şi încurajarea resurselor de talent existente şi prin valorificarea la potenţial maxim a acestora şi a altor valori culturale disponibile.

Valori: Cultură în Mişcare se bazează pe creativitate, inovaţie, profesionalism.


 

Asociaţia Cultură în Mişcare urmăreşte să creeze proiecte culturale care să inspire acţiune. Promovăm valorile dialogului, toleranţei, voluntariatului şi cooperării, cultivăm deschiderea spre diversitate şi multiculturalism, susţinem drepturile omului, condiţie sine qua non a oricărei societăţi democratice, moderne, şi clamăm că participarea la viaţă cetăţii nu este atributul exclusiv al autorităţilor executive ci este, mai ales, obligaţia locuitorilor cetăţii – cetăţenii, a societăţii civile. Ne dorim ca proiectele noastre să contribuie la construirea şi cristalizarea identităţii oraşului şi a cetăţenilor săi spre uşurarea stabilirii căii pe mai departe.

În 2015 am demarat proiectul unei serii de evenimente prin care ne propunem să readucem în atenţia publicului aspecte ale patrimoniului cultural, istoric şi social al Oradiei. Chiar dacă suntem, cu toţii, în permanentă mişcare, zăbovim asupra ideilor, oamenilor, etniilor, religiilor, evenimentelor sau curentelor care au modelat – şi modelează în continuare – Oradea. Cultură în Mişcare facilitează întâlnirea între cetăţenii oraşului şi ideile şi expertiza unor specialişti care, în mod obişnuit, nu sunt disponibili publicului larg.

Căutăm ca subiectele întâlnirilor noastre să fie cât mai diverse, înţelegând, astfel, să abordăm şi să analizăm orice faţete, unghiuri, peisaje sau spaţii ale toposului gândirii. Unele subiecte pot fi alergene, sau şocante. Altele pot părea prăfuite şi bidimensionale dar pot fi puse sub altă lumina, pot fi îmbrăcate în straie noi sau pot căpăta noi dimensiuni.

În anul 2015 am desfăşurat un număr de cinci evenimente proprii.

În anul 2016 am desfăşurat unsprezece evenimente proprii plus alte patru evenimente în parteneriat.

Toate aceste evenimente au fost susţinute din contribuţia proprie a membrilor Cultură în Mişcare, din donaţii private şi din contracte de parteneriat de imagine. Accesul publicului este gratuit la fiecare eveniment iar membrii asociaţiei sunt voluntari, neremuneraţi.

Obiectivul nostru: să ne asumăm, împreună, mai multă mişcare în domeniul cultural.