Despre

profil cultura in miscare

Creează Inspiră Dezbate


Viziune: Cultură în Mişcare îşi propune să devină o sursă de inspiraţie pentru comunitate, un promotor al progresului în domeniul cultural din România.

Misiune: Cultură în Mişcare urmăreşte completarea, îmbogăţirea, diversificarea şi dezvoltarea vieţii culturale din România prin identificarea şi încurajarea resurselor de talent existente şi prin valorificarea la potenţial maxim a acestora şi a altor valori culturale disponibile.

Valori: Cultură în Mişcare se bazează pe creativitate, inovaţie, profesionalism.


 

Asociaţia Cultură în Mişcare urmăreşte să creeze proiecte culturale care să inspire acţiune. Promovăm valorile dialogului, toleranţei, voluntariatului şi cooperării, cultivăm deschiderea spre diversitate şi multiculturalism, susţinem drepturile omului, condiţie sine qua non a oricărei societăţi democratice, moderne, şi clamăm că participarea la viaţă cetăţii nu este atributul exclusiv al autorităţilor executive ci este, mai ales, obligaţia locuitorilor cetăţii – cetăţenii, a societăţii civile. Ne dorim ca proiectele noastre să contribuie la construirea şi cristalizarea identităţii oraşului şi a cetăţenilor săi spre uşurarea stabilirii căii pe mai departe.

Obiectivul nostru: să ne asumăm, împreună, mai multă mişcare în domeniul cultural.