Despre

Creează Inspiră Dezbate


Viziune: Cultură în Mişcare îşi propune să devină o sursă de inspiraţie pentru comunitate, un promotor al progresului în domeniul cultural din România.

Misiune: Cultură în Mişcare urmăreşte completarea, îmbogăţirea, diversificarea şi dezvoltarea vieţii culturale din România prin identificarea şi încurajarea resurselor de talent existente şi prin valorificarea la potenţial maxim a acestora şi a altor valori culturale disponibile.

Valori: Cultură în Mişcare se bazează pe creativitate, inovaţie, profesionalism.


 

Asociaţia Cultură în Mişcare urmăreşte să creeze proiecte culturale care să inspire acţiune. Promovăm valorile dialogului, toleranţei, voluntariatului şi cooperării, cultivăm deschiderea spre diversitate şi multiculturalism, susţinem drepturile omului, condiţie sine qua non a oricărei societăţi democratice, moderne, şi clamăm că participarea la viaţă cetăţii nu este atributul exclusiv al autorităţilor executive ci este, mai ales, obligaţia locuitorilor cetăţii – cetăţenii, a societăţii civile. Ne dorim ca proiectele noastre să contribuie la construirea şi cristalizarea identităţii oraşului şi a cetăţenilor săi spre uşurarea stabilirii căii pe mai departe.

Obiectivul nostru: să ne asumăm, împreună, mai multă mişcare în domeniul cultural.

 

Extras din Statutul Asociaţiei Cultură în Mişcare

Art. 4. Asociatia este o organizatie apolitica, neguvernamentala, independenta, cu beneficiu public, având conducere proprie, constituita si functionând în conformitate cu prevederile legii in vigoare.

CAPITOLUL II. Scopul si activitatile Asociatiei

Art. 8. Scopul Asociatiei este promovarea culturii si a accesului la cultura a tuturor cetatenilor, prin dezvoltarea si aplicarea celor mai bune practici de management si marketing cultural si promovarea celor mai înalte standarde de manifestare a culturii: crearea unei platforme de interactiune între comunitatea culturala si consumatorul de produs cultural, promovarea mobilitatii transnationale a persoanelor care activeaza în sectorul cultural, a operelor si a produselor culturale si artistice; promovarea dialogului intercultural si a cooperarii culturale internationale, promovarea drepturilor omului prin intermediul artelor si expresiei artistice, promovarea valorilor culturale/artistice si a unui stil de viata bazat pe participarea activa la viata culturala.

Art. 9. Pentru îndeplinirea scopului declarat, asociatia îsi propune realizarea urmatoarelor activitati:

a. Desfasurarea proiectelor în toate domeniile artistice: patrimoniu, arte vizuale, artele spectacolului, carte si lectura, traduceri literare, muzica etc.

b. Organizarea de simpozioane, recitaluri, concerte, spectacole în tara si strainatate; 

c. Organizarea de proiectii de filme, de expozitii:

d. Organizarea de concursuri si festivaluri în diverse domenii culturale, nationate si internationale;

e. Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice, precum si organizarea de masuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei pubîtce cu privire la cultura si stilul de viata;

f. Elaborarea de studii, cercetari, recomandari pentru politici si bune practici în domeniul culturii;

g. Realizarea si editarea de carti, reviste, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative:

h. Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate în domeniile cultural si artistic; 

i. Colaborarea cu institutii de profil din tara si strainatate cu scop similar;

j. Infiitntarea unor biblioteci si edituri, a unei case de discuri, a unei case de productie video; 

k. Înfiintarea centrelor de informare, documentare si instruire pentru operatori culturali;

l. Acordarea de burse de studii, donatii,  premii în bani pentru artisti sau alte organizatii de profil;

m. Organizarea de evenimente promotionale si editarea de materiale promotionale;

n. Dezvoltarea unor activitati economice proprii în vederea autofinantarii.