Devino membru

Acte necesare pentru a deveni membru susținător al Asociației Cultură în Mișcare

Dacă doriți să vă alăturați Asociației Cultură în Mișcare ca membru susținător, este necesar să trimiteți către Asociaţie dosarul de adeziune, care va cuprinde:

 

  • Pentru persoane fizice

Declaraţie de adeziune – descarcă

Declaraţie pe proprie răspundere că îndepliniţi condiţiile prevăzute de statutul asociaţiei – descarcă

Copie carte de identitate, cu mențiunea “conform cu originalul”.

Curriculum vitae.

 

  • Pentru persoane juridice

Declaraţie de adeziune – descarcă

Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal că îndeplinește condiţiile prevăzute de statutul asociaţiei – descarcă

Pentru societăţi comerciale – Certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile, Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul.

Pentru asociații și fundații – Extras din registrul special al asociaţiilor și fundaţiilor, Certificat de înregistrare, în copie conformă cu originalul.

 

Dosarele de adeziune vor fi trimise la adresa de E-mail disponibilă în secțiunea CONTACT.